Jak dopasować kompakty WC pod kątem ich zastosowania?

Wbrew temu co się wydaje, wcale nie jest łatwo dopasować kompakty WC pod kątem ich ewentualnego zastosowania, zazwyczaj zapominamy o kilku ważnych kwestiach i zagadnieniach związanych z ich eksploatacją.

Oczywiście wspomniane kompakty WC mają spełniać jasno określone wymagania, być przeznaczone pod kątem ich właściwości oraz adekwatnego wykorzystania zgodnie z rolą którą de facto pełnią. Warto zwracać uwagę na funkcjonalny i praktyczny aspekt, który w ich przypadku jest czymś nadal ważnym.